สพป. หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 48/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการ