สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯครั้งที่ 69

วันที่ 12- 13 ธันวาคม 2562 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวฉวี ราชบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางอิชยา สิงห์คำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ