สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2                                     ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศ์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย  เขต 2 เป็นประธานการประชุมกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย    เขต 2 โดยมีคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 11 เครือข่าย              และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย