สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูฯ จังหวัดนครนายก