สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 49/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการ
พร้อมกันนี้นายอำนวย ทิพย์กำจร ได้เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กล่าวขอบคุณคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ที่ร่วมเดินทางไปให้กำลังใจครู และนักเรียนที่ร่วมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ และร่วมกันสรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย