สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนช์

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2                                   ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์            ร่วมการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนช์                                                                                             โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลประเด็นหลัก 3 เรื่องดังต่อไปนี้
1. การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. และ สังกัด สอศ.
2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
3. การซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV                                                                                                                       เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานของสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ