สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับพบปะผู้ที่บรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 23 ธันวาคม 256 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับพบปะ ผู้ที่เข้ารับรายงานตัวเข้าบรรจุข้าราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 24 คน ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. การลงโทษนักเรียน
2. เรื่องยาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. การดื่มสุราในสถานศึกษา
4. การพนันทุกชนิด
5. การล่วงละเมิดทางเพศ
โดยทั้งหมดนี้ให้ทุกคนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการหลักศิลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model สู่เป้าหมายคนสำราญงานสำเร็จ