สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน