สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2                             ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็ก และการจัดงานวันครู      ประจำปี 2563