ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.หนองคาย

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.หนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย โดยมีนายจรูญ มะลาดวง ผอ.สำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย ประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้