สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2                               ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2562