สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2563 ในสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 10 มกราคม 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ฯ มอบขนมแก่เด็กๆในสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กในสังกัด ในกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2563  ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”