สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 /2563