ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธ์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์ นักวิชาการศึกษา และนางสุนันท์ ภูอากิจ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 ของ ด.ญ.บัณทิตา หล้ามะโฮง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ เป็นตัวแทนจังหวัดหนองคาย เข้ารับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ในครั้งนี้

Loading