สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการ กลุ่ม/ฝ่าย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2563 พร้อมร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET ที่จัดสอบขึ้นในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ และการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา “ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster” ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู