การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบบริหารสำนักงาน/งบประจำ) ประจำปีงบ พ.ศ.2563

รายละเอียด 1 รายละเอียด 2