ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบ o-net ระดับชั้นป.6 และม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในเขต อ.โพนพิสัย

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมชี้แจงการจัดสอบ o-net ระดับชั้นป.6 และม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ของคณะกรรมการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดการสอบฯ ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่ สทศ. กำหนดไว้