สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมชมการประชุมทางไกล การดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในภาครัฐ

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย   ในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรีกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน