สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563