สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2