สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการจัดสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 และม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  ได้ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม  ดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านเซิม และโรงเรียนบ้านนาฮำ  ให้เรียบร้อยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ.ได้กำหนด
ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ยังได้มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบและนักเรียนที่เข้ารับการสอบในครั้งนี้