สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธ เช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2                                ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 พร้อมประชุมวางแผนการการร่วมการแข่งขันกีฬาภาค 10 สัมพันธ์                    ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้