สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม ฌส.คบ. สพป.นค 2 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย                นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และประธานเครือข่ายฯ ทั้ง 11 เครือข่าย ร่วมการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ฌส.คบ. สพป.นค 2) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ เพื่อพิจารณาการยกร่างระเบียบสวัสดิการภายในส่วนราชการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (ฌส.คบ. สพป.นค 2)