การประชุมการสอบ NT ชั้น ป.3 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตรวจเยี่ยม และการจัดสอบ NT ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจในการการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

Loading