งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เว

Read more