การประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.นค 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น.

Read more