🚩การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว 🚩

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นาย

Read more

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2565🚩

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 07.

Read more

🚩การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565 🚩

Read more

🚩การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565 🚩

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 5/2565)🚩

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more