?การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องเล่นสนาม ฯ ?

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวล

Loading

Read more

?สพป หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565?

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เว

Loading

Read more

?กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์?

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Loading

Read more

?การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัตตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา?

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา

Loading

Read more

?การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา /พี่เลี้ยง (Coaching) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Loading

Read more

?การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Loading

Read more

?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Loading

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี?

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Loading

Read more

?การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด?

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Loading

Read more