?การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)?

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 1

Loading

Read more

?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA) ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง?

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 0

Loading

Read more

?สำนักงานเขตพื้นที่ฯลงพื้นที่ติดตาม กำกับการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียน รร.บ้านโนนสวรรค์ ?

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 1

Loading

Read more

?การประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565?

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 1

Loading

Read more