ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน(เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ)

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ ดาวโหลดตัวอย่างเอกส

Loading

Read more

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี เรื่องที่ 1.1.1 และ เรื่องที่ 1.1.3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ

Loading

Read more