ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ พร้อมรับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

วันที่ 4 กันยายน 2562 ดร.ละออตา พงษ

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรม “โครงการ การประชุมปฏิบัติการ การอบรมขยายผล Boot Camp สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09

Read more