สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการถ่ายทอดสดการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offlineฯ ระดับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านการกีฬา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับอบจ.หนองคาย จัดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น

Read more