ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

 

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more

การประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวล

Read more

การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายประเจ

Read more

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) เพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.

Read more