สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18- 19 พฤษภาคม 2566 นายประเจ

Loading

Read more

สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายบุญตา ภูสงัด มารดานางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

*วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวล

Loading

Read more