🚩การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 5/2565)🚩

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 🚩

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00

Read more

🎀การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 🎀

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวล

Read more

🚩การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 รร.บ้านกลุ่มพัฒนา 🚩

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩”พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน🚩

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Read more

🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว 🚩

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวล

Read more

🎀การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 🎀

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🚩การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนนิทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 🚩

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more