มอบกระเช้าเพื่อสุขภาพแด่ ผอ.สพป.หนองคายเขต 2 ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เ

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 1

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 1

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Read more

ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา

Read more

การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวรรณชัย บ

Read more

โครงการ “พัฒนางานประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0

Read more