🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00

Read more

🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) 🚩

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

🚩 การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Read more

🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา🚩

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14

Read more