?การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 ?

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09

Read more

?วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านโนนสวรรค์?

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14

Read more

“วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” ประจำปี 2565 ณ รร.บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี?

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13

Read more

?การประชุมในการเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน?

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.

Read more

?การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน รร.ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ?

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นาย

Read more