🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนัง อำเภอโพนพิสัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร อำเภอรัตนวาปี ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )🚩

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

🚩การประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา🚩

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14

Read more

🚩สพป หนองคาย เขต 2 ร่วมเปิดงาน”เทศกาลดอกจานบาน มหัศจรรย์หุ่นจักสานไม้ไผ่ยักษ์ อนุรักษ์บุญคูณลาน ฯ อำเภอเฝ้าไร่ ประจำปี พ.ศ. 2565 🚩

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 1

Read more

🚩คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม สนามสอบ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เขตอำเภอเฝ้าไร่🚩

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา

Read more

🚩คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม สนามสอบ(National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เขตอำเภอรัตนวาปี🚩

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา

Read more