?การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)?

?วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09

Read more

?การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565 รร.บ้านกลุ่มพัฒนา ?

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

?กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ?

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

?”พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน?

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Read more

?โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ?

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวล

Read more

?การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต 2 ?

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

?การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนนิทศภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ?

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more