การประชุมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอเฝ้าไร่

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 10.0

Loading

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแก่คณะกรรมการการดำเนินการการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ อำเภอรัตนวาปี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.0

Loading

Read more

การประชุม Video Conference ระบบรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคากลาง และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ของครุภัณฑ์ โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

พิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18

Loading

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

🚩วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 🚩 🎗นาย

Loading

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

🚩วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 🚩 นายป

Loading

Read more