🚩การประชุมร่วมหารือทบทวน ภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ🚩

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00

Read more

🚩สพป หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565🚩

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.00

Read more

🚩สพป หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 🚩

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 18

Read more

🚩การประชุมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ตามแนวทาง ” พาน้องกลับมาเรียน🚩

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.

Read more

🚩การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย🚩

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

🚩นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบในการดําเนินการประเมิน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1🚩

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายวรร

Read more

🚩การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10🚩

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 1

Read more

🚩สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565🚩

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00

Read more

🚩การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 🚩

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.

Read more

🚩การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมิน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564🚩

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.

Read more