?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพ ” BUENGKAN Innovation Grand Opening”?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเซิมโพธิ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13

Read more

?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09

Read more

?การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2565)?

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10

Read more

?งานฌาปนกิจศพ จ่าสิบเอกวัฒนา ชัยจันทร์ ข้าราชการบำนาญ อดีตข้าราชการสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2?

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 1

Read more

?โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564″ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่?

?วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13

Read more

?โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564″ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดเล็ก?

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒ

Read more