การพิจารณากรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10

Read more

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจเหตุเพลิงไหม้บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวล

Read more

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ณ รร.บ้านหนองแก้ว

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.

Read more

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

🚩วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11

Read more

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.

Read more