?สพป หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ?

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 18

Read more

?การประชุมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ตามแนวทาง ” พาน้องกลับมาเรียน?

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.

Read more

?การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย?

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

?นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบในการดําเนินการประเมิน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1?

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายวรร

Read more

?การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล Video Conference) กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 10?

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 1

Read more

?สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565?

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.00

Read more

?การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ?

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.

Read more

?การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการประเมิน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564?

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนิคมดงบัง ?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร. บ้านสามัคคีชัย?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more