สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังการมอบนโยบายเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

🚩วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 1

Read more

พิธีบวงสรวงไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่ย่า สพป.หนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Read more

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ( ครั้งที่ 9/2565)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00

Read more

การประชุมหารือการจัดทำแผนฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ประจำ ปี พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14

Read more

การร่วมประชุม ในการกำหนดราคากลาง สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และครุภัณฑ์ เก้าอี้ทำงาน ปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.

Read more

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 24 ตุลาคม 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.

Read more