การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

🚩วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08

Loading

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายประ

Loading

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นาย

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.สกลนคร

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวล

Loading

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารฯและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงประจักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวล

Loading

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุมพล

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.

Loading

Read more

การประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more