🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯและการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565🎀

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

🎀การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนพื่อรับทุนการศึกษาและทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนฯ ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย🎀

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.0

Read more

🎀ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน รร. เฝ้าไร่วิทยา🎀

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 1

Read more

🎀การปฐมนิเทศ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565🎀

การปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรทางกา

Read more

🎀 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 🎀

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

🎀โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษา กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน🎀

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

🎀 สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วม พิธี บวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา ประจำปี 2565 🎀

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา

Read more

🎀สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติงานแถลงข่าวและพีธี MOU การจัดงานมหกรรมการอ่าน”นิทานบ้านเฮา เรื่องเล่าพาไป 🎀

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 17

Read more

🎀 สพป.หนองคาย เขต 2ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเฝ้าไร่🎀

วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 นายวรรณช

Read more

🎀 สพป.หนองคาย เขต 2ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอรัตนวาปี🎀

วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 นายวรรณชั

Read more