?การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Loading

Read more

?การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา

Loading

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี?

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Loading

Read more

?การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด?

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00

Loading

Read more

?สพป หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2565?

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.00

Loading

Read more

?สพป หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ?

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 18

Loading

Read more

?การประชุมการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา ตามแนวทาง ” พาน้องกลับมาเรียน?

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.

Loading

Read more

?การประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย?

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.0

Loading

Read more

?นิเทศ ตรวจเยี่ยม สนามสอบในการดําเนินการประเมิน RTชั้นประถมศึกษาปีที่ 1?

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นายวรร

Loading

Read more