การให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายประเ

Loading

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 5 /2566

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การตรวจสอบความเสียหายของสำนักงานเขตพืนที่ฯ ร่วมการตรวจสอบความเสียหายของ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more