ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด และเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับนิติกร ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มกฎหมายและคดี

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนำร่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายปร

Read more

โครงการคัดเลือกรางวัลตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 0

Read more

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.0

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล “OBEC Content Center ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 0

Read more