?การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565?

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

?สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565?

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.3

Read more

?การประชุมคณะทำงานวิจัย ฯร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินโครงการคลินิค 3R ?

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 0

Read more

?การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี 2565?

นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เข

Read more

?โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม รุ่นที่ 2 ?

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา

Read more

?โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม รุ่นที่ 1 ?

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

?การแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565?

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 นายวรรณช

Read more