กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางใ

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียน เทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00

Read more