กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

Read more