กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 9 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น

Read more