กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

“โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ กิจกรรมการใช้ครอสเวิดในการพัฒนาหารจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30

Read more

ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่น 2/2563

วันอังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11

Read more