กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ

Loading

Read more

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

🚩วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.0

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาฯวัดหลวงสร้างนางขาว

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00

Loading

Read more