กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30

Read more