กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคคลการทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.3

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมการดำเนินงานการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.

Loading

Read more

สพป. หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07

Loading

Read more