กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30

Loading

Read more

การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

การประชุมสัมมนาเรื่อง”ทิศทางใ

Loading

Read more