กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

ารประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ พบปะ และให้กำลังใจ ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 8/2566)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เว

Loading

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

ศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพป.หนองคาย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ ณ สพป.ระยอง เขต 2

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประเ

Loading

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more