กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

🚩วันพฤหับดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กปน.

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา

Loading

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2566

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2566

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กปน.)

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประชุมชี

Loading

Read more

(Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 14 พ.ค. 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07

Loading

Read more