ข่าวประชาสัมพันธ์

🚩สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด 🚩

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา

Read more

🎗โครงการส่งเสริมชุมชนรักการอ่าน เพื่อการอ่านออกอ่านคล่อง เขียนได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 🎗

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

Read more

🚩สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)🚩

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวรรณชัย บุ

Read more