การประชุมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

Loading

Read more